convergence là gì

convergence là gì

Sự hội tụ trong Forex đã trở thành một chủ đề nóng gần đây. Tôi nghĩ từ này cũng không phải là duy nhất đối với Forex. Đó là một từ buzz trong rất nhiều lĩnh vực và nó cũng áp dụng cho Forex rất nhiều. Rất nhiều người đã nói, thị trường Forex đang

Continue Reading →